Sanasto
T
Taidelähtöinen työskentely

Soveltavaan taiteeseen viivataan kun teoksessa yhdistyy taide- ja käyttöesine. Taiteen soveltavaan käyttöön taas viitataan kun taidetta käytetään muihin kuin taiteellisiin päämääriin, muilla kuin taidealoilla.

Tekemistä ei määrää taiteelliset tavoitteet, vaan muut päämäärät (kuten syrjäytymisen ehkäiseminen).

Taidelähtöisessä työskentelyssä opitaan tekemällä ja olemalla vuorovaikutuksessa toisten ihmisten ja annettujen välineiden kanssa. Tekemistä ei määrää yksi oppimistyyli, vaan ihminen nähdään kokonaisuutena ja työstön kohteena on ihmisen kaikki osa-alueet aisteja unohtamatta. Tehdessä opitaan liikkeen, kehon, kuvan, äänen, rytmin, mielikuvien ja tarinoiden avulla. Tavoitteiksi voidaan asettaa mm. vuorovaikutukseen liittyvän osaamisen, luovuuden, yhteisöllisyyden, keskinäisen ymmärryksen, itsetuntemuksen ja hyvinvoinnin edistäminen.

Tietopankki